NL : FR : DE
radonvoorpaginaLaatste update 05/09/2014
RADON

HET RADONACTIEPLAN VAN HET FANC

Hebt u een radonprobleem in uw huis? Dan schiet het FANC ter hulp...

In België is het FANC de bevoegde instantie voor radonproblemen in gebouwen.

Het FANC bepaalt de risicozones en controleert, in nauwe samenwerking met de gewestelijke en locale overheden, de radonconcentratie in de gebouwen binnen deze zones. Het ondersteunt corrigerende en preventieve maatregelen.

Het FANC heeft een actieplan opgesteld dat de blootstelling aan radon in gebouwen moet verminderen.

Op lange termijn wil het FANC de blootstelling aan radon in Vlaanderen op eenzelfde niveau houden en in Wallonië tot een gelijkaardig niveau komen. Wat het aantal longkankers betreft, betekent dit een status quo in Vlaanderen en in Wallonië een daling van het aantal lonkankers door radon met zo'n 150 per jaar. Dit komt overeen met een daling van 2 tot 3 % voor het hele land.

Het actieplan van het FANC omvat drie delen:

  • Controle van de woningen
  • Controle op de werkvloer
  • Communicatie

Dit plan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden.

Meer weten ...

 printvriendelijk mail een vriend Home

Copyright 2007 © - Wettelijke vermeldingen