NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Dosimetrie

Index

Beroep doen op een erkende dosimetrische dienst

Contactpersoon: sophie.leonard@fanc.fgov.be (Tel. 02/289.20.65)

Erkende dosimetrische dienst Postadres Contactpersonen E-mail contactpersonen
Dosimétrie UCL
Dosi-Tech
Avenue Mounier, 52 bte 5299
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Marc Poelaert
Cédric Roels
Michel Despiegeleer
marc.poelaert@uclouvain.be
cedric.roels@uclouvain.be
michel.despiegeleer@uclouvain.be
Vinçotte Controlatom - Dosimetrische dienst Jan-Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Secretariaat Vinçotte Controlatom dosimetrie@vincotte.be
Dienst Dosimetrie
Universiteit Gent
Dienst Dosimetrie
UGent
Proeftuinstraat 86
9000 Gent
Nancy Van Aerschot
Myriam Monsieurs
nancy.vanaerschot@ugent.be
myriam.monsieurs@ugent.be
Personendosimetrie UZ Leuven UZ Leuven
Preventie en Milieu
Personendosimetrie
Herestraat 49
3000 Leuven
Ria Bogaerts
Jan Van Hellemont
jan.van.hellemont
@uzleuven.be

ria.bogaerts@uzleuven.be
Service de dosimétrie de l'Université Libre de Bruxelles Service de contrôle physique de l'Université Libre de Bruxelles
Avenue Franklin Roosevelt, 50
CP182 1050 Bruxelles
Cyril Fanchon
Michèle Viste
cfanchon@ulb.ac.be
michele.viste@ulb.ac.be
Service de dosimétrie de l'Université de Liège Université de Liège
Service Universitaire de Contrôle Physique des Radiations
Allée du 6 août 3, Bât. B12B 4000 Liège
Michel Koch michel.koch@ulg.ac.be
Labo Dosimetrie SCK-CEN SCK-CEN
Labo Dosimetrie
Boeretang 200
2400 Mol
Filip Vanhavere fvanhave@SCKCEN.BE
Belgoprocess NV Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
2480 Dessel
Rudi Dresselaers rudy.dresselaers@
belgoprocess.be
ITS Polak BVBA ITS Polak BVBA
Zandstraat 34
3582 Beringen
Andrzej Polak info@its-polak.com
Philips Dosimetrie dienst Philips Electronics Nederland B.V.
Environment & Safety /
Philips Dosimetrie dienst

HighTech Campus 37
Verdieping 4, ruimte 037
5656AE EINDHOVEN
NEDERLAND
Sandra van den Eeden sandra.van.den.eeden@philips.com
Landauer Europe

Landauer Europe
Avenue du Général Leclerc, 33
92266 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

Marc Million mmillion@landauer-fr.com
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

IRSN - Service de dosimétrie
31 rue de l'Ecluse
78294 Croissy-sur-Seine CEDEX
FRANCE

Simon Tourard / Christian Hunin dosimetre@irsn.fr
info@radioprotection.be

 

HERCA stelt model van Europees stralingspaspoort voor


HERCA[1], de vereniging van de Heads of European Radiological protection Competent Authorities, keurt de inhoud goed voor een geharmoniseerd Europees stralingspaspoort dat aan de Europese Commissie zal worden overgemaakt om te worden geïntegreerd in de Europese BSS.

Op 30 juni 2010, op de vijfde vergadering van de HERCA-vereniging, waarop de hoofden van de Europese autoriteiten bevoegd voor de stralingsbescherming te Oslo zijn samengekomen, werd de inhoud goedgekeurd van een geharmoniseerd Europees stralingspaspoort. De vereisten voor een stralingspaspoort werden in 1990 door de Europese Richtlijn 90/641 Euratom opgesteld zodat externe werkers[2] in nucleaire inrichtingen zouden kunnen genieten van hetzelfde beschermingsniveau als permanent aangeworven werknemers; dit heeft tot de verbetering van de stralingsbescherming van externe werkers geleid. Niettemin varieert de praktische implementatie van deze vereisten aanzienlijk tussen de verschillende Europese landen.

Tijdens de eerste vergadering, die plaatshad in Parijs op 29 mei 2007, besliste HERCA een werkgroep op te richten om een onderzoek te doen naar de praktische implementatie van Richtlijn 90/641/Euratom binnen de lidstaten (LS) en naar hoe een betere harmonisering van de stralingsbeschermingsystemen voor externe werkers tussen de LS kan worden bereikt.

De werkgroep kwam voor de eerste maal samen op 24 januari 2008 en besliste om een onderzoek uit te voeren naar de praktische omzetting van de Richtlijn 90/641 Euratom binnen de lidstaten. Uit dit onderzoek konden de gemeenschappelijke kenmerken en de variaties in de stralingsmonitoringsystemen voor externe werkers binnen de landen worden afgeleid en kon de inhoud die geregistreerd werd in de stralingspaspoorten vergeleken worden met de vereiste informatie in de Richtlijn 90/641/Euratom.

Gebaseerd op deze resultaten werden er verdere stappen in de richting van een harmonisering van de systemen tussen de verschillende landen voorgesteld en goedgekeurd op de HERCA-meeting in OSLO, in het bijzonder: goede praktijken, de gegevensinhoud van een stralingspaspoort en een ontwerp van een stralingspaspoort. In eerste instantie zou het stralingspaspoort een papiergebaseerd systeem zijn. De landen zouden evenwel kunnen opteren om een elektronisch (waarschijnlijk webgebaseerd) systeem te gebruiken in plaats van delen van het papiergebaseerde systeem.

Het door HERCA voorgestelde model van een stralingspaspoort omvat een geharmoniseerd formaat en terminologie, een harmonisering van de vereisten m.b.t. de gegevensinhoud met een onderscheid tussen de minimumvereisten of verplichte velden (gebaseerd op bijlage I van de Europese richtlijn maar met leidraden m.b.t. wat bedoeld wordt door de bewoordingen van de Richtlijn) en de optionele vereisten, waarbij sommige gegevens optioneel worden gelaten om de Lidstaten een bepaalde flexibiliteit toe te staan.

De goedkeuring van het stralingspaspoort door HERCA is een mijlpaal in het werk van de vereniging die tot doel heeft om een gezamenlijke aanpak van de stralingsveiligheid en regelgeving binnen de Europese Unie te ontwikkelen. Een dergelijke harmonisering zou tevens nuttig kunnen zijn voor niet-EU Europese of wereldwijd “aangrenzende” landen. HERCA beschouwt dit werk als haar eerste grote prestatie.

HERCA zal het stralingspaspoort aan de Europese Commissie overmaken zodat het kan worden geïntegreerd in de BSS-herziening. Daarnaast nodigt HERCA alle Europese bevoegde nationale autoriteiten en stakeholders uit om hun bemerkingen m.b.t. de implementatie ervan op nationaal gebied over te maken.

Geef uw mening via deze link


HERCA nationaal contact:
An Fremout, an.fremout@fanc.fgov.be

HERCA perscontact:
Olvido Guzmán, olvido.guzman@asn.fr

_______________________________


[1] HERCA werd in 2007 op initiatief van de Franse Nucleaire Veiligheidsautoriteit (ASN) opgericht. Sinds 2008 wordt HERCA voorgezeten door Mr. Ole Harbitz, Directeur –generaal van de “Norwegian Radiation Protection Authorities”. De activiteiten worden uitgevoerd door vijf werkgroepen:

  • WG1: Outside Workers & Dose Passport
  • WG2: Justification and Optimisation of Radioactive Sources
  • WG3: Working Group on Medical Applications
  • WG4: Emergency Preparedness & Action Levels
  • WG5: Surveillance of collective doses from medical exposures

[2] Externe werkers worden blootgesteld aan meer dan 80% van de collectieve dosis van de meeste nucleaire inrichtingen en meestal aan hogere individuele doses dan de werknemers van de nucleaire operatoren.

 Terug naar bovenLaatste update

17/02/2017 - 11:13


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen