NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

De 5de toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid

De 5de voltallige bijeenkomst van alle landen die het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben onderschreven, werd van 4 tot 14 april 2011 op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), te Wenen, gehouden. Het hoofddoel van het verdrag is om op wereldschaal de veiligheid van de nucleaire installaties op een hoog niveau te tillen en dit niveau in stand te houden.

De vergadering van dit jaar werd voornamelijk gekenmerkt door de gebeurtenissen die zich in Japan hebben voorgedaan.

Een buitengewone vergadering van de landen die het Verdrag hebben ondertekend en die tot doel heeft de concrete acties te onderzoeken die ingevolge deze gebeurtenissen werden getroffen, zal in de herfst van 2012 plaatsvinden.

In een nationaal verslag, dat elke partij bij het Verdrag moet opstellen, wordt uiteengezet hoe het de principes van het Verdrag toepast. Dit verslag wordt bovendien om de drie jaar aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de redactie van het vorige verslag hebben voorgedaan op het niveau van de praktijken, de wijzigingen aan installaties, wijzigingen aan de regelgeving of elk relevant voorval.

Alle ingediende verslagen worden onderworpen aan een peer review proces. Zij worden onderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen vanwege de andere partijen, nog voor de eigenlijke conferentie plaatsvindt. Tijdens de vergadering zelf stelt elke partij haar verslag voor, geeft antwoord op de schriftelijke vragen en de bemerkingen en op de bijkomende vragen die tijdens het debat binnen de groep werden gesteld. Dit review proces laat, enerzijds, toe om een zicht te hebben op de veiligheidstoestand van de installaties van de andere partijen, evenals op de reglementaire voorzieningen en het biedt anderzijds de mogelijkheid aan de specialisten op dit gebied om, in een internationaal verband, te komen tot een onderlinge uitwisseling van informatie, lessen die uit ervaringen kunnen worden getrokken, alsook van methodologieën die worden aangewend.

De peer review van het Belgisch systeem heeft niet tot bijzondere voorstellen geleid.

De volgende uitdagingen (challenges) werden benadrukt:

  • De activiteiten verbonden met de tienjaarlijkse herzieningen van de vermogensreactoren en van BR2;
  • De evaluatie van Doel ½ en Tihange 1 voor de mogelijkheden tot een verlenging van de levensduur.

In het eindverslag van de bijeenkomst wordt de stand van zaken opgemaakt van de verschillende onderwerpen waarop tijdens de onderzoeksvergadering van het verdrag de aandacht werd gevestigd: Summary Report of the 5th Review Meeting of the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety pdf.

Bijkomende informatieLaatste update
17/06/2011 - 15:23


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen