NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

5.5.5.7. CBZ

Beschrijving installatie


De centrale bufferzone (CBZ) voor radioactief afval wordt gebruikt voor de opslag van radioactief afval in afwachting van afvoer naar de verwerkingsinstallaties bij Belgoprocess. Het gebouw beschikt ook over meetsystemen om de inventaris van vaten met radioactief afval te bepalen.

Het gebouw CBZ

Figuur 8: Het gebouw CBZ

Opslag van afval dat splijtbaar materiaal bevat


Volgens de uitbatingsvergunning mogen splijtbare materialen slechts in het gebouw aanwezig zijn indien hiervoor een speciale studie in verband met de veiligheidsaspecten uitgevoerd wordt. Een dergelijke generieke studie werd uitgevoerd, dit met het oog op tussentijdse stockage van afval dat nog zeer beperkte hoeveelheden splijtbaar materiaal bevat. 

Gebruik van types containers in de tussenopslagplaats


In de huidige uitbatingsvergunning wordt per afvalsoort de maximaal toegelaten activiteit evenals het maximale aantal containers bepaald. Het maximale aantal containers werd destijds gedefinieerd op basis van een inschatting van wat regelmatig afgevoerd zou worden. Hierdoor is de uitbating van het gebouw niet meer optimaal. Een studie werd uitgevoerd met als doelstelling het toegelaten aantal containers voor middel- en hoogactief afval op te trekken binnen de huidige limieten voor de maximaal toegelaten activiteiten. Op deze manier kan het aantal containers dat bij de lokale producent tijdelijk opgeslagen wordt tot een minimum beperkt worden. Indien deze studie aantoont dat er op het gebied van veiligheid geen invloed is, zal aan de bevoegde overheid gevraagd worden af te wijken van de bepalingen van de uitbatingsvergunning in verband met het mogelijke aantal gestockeerde containers.Laatste update
23/12/2010 - 09:14


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen