NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevordert de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van radioactiviteit, onder andere door de radioactieve stoffen in het water te controleren.

Het is de verantwoordelijkheid van het FANC om de richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, om te zetten in de Belgische wetgeving.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2016, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 28 juni 2016 en dat in werking trad op 1 augustus 2016, zet deze EURATOM richtlijn om. Het autocontroleprogramma en de analyses van radioactiviteit, waarvan sprake in het KB, dienen te worden uitgevoerd vanaf 28 december 2016 (ofwel zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Dit KB is van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon ("leverancier" volgens het KB) die water produceert, bestemd voor menselijke consumptie, en dit distribueert en/of gebruikt als incorporatie- of contactwater in voedingsmiddelen voor menselijke consumptie.

Een besluit van het FANC houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie vult dit KB aan. 

Het FANC heeft voor de leveranciers een webplatform uitgewerkt: https://dxp.fanc.be De leveranciers kunnen zich hier administratief registreren en hun autocontroleprogramma invoeren. In de toekomst zullen zij ook de radioactiviteitsgegevens en hun jaarlijks rapport kunnen uploaden op dit webplatform, maar deze modules zijn nog in ontwikkeling.  

Om praktische en technische aspecten te preciseren, heeft het FANC meerdere technische gidsen uitgewerkt.

Alle documenten kunnen hieronder worden gedownload. Bepaalde documenten zijn nog niet beschikbaar in beide landstalen, de vertalingen volgen zo snel mogelijk.  

 Laatste update
19/12/2016 - 15:55


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen