NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Klinisch biologen

Klinisch biologen die gebruik maken van radionucliden voor de in vitro diagnose, dienen hiervoor vergund te zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het bekomen van een dergelijke vergunning gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie.

Het bekomen van de wijziging van uw persoonlijke vergunning, gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie.

Voor de verlenging of het behoud van uw persoonlijke vergunning, dient u permanente vorming te volgen in de stralingsbescherming volgens artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Het bekomen van een dergelijke verlenging of behoud van uw persoonlijke vergunning gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie. Meer toelichting vindt u  in dit document.

Indien een aanvraag tot verlenging slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de huidige vergunning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe vergunning.

Indien u - om welke reden dan ook - niet langer gebruik maakt van radionucliden, kunt een stopzetting van uw persoonlijke vergunning vragen door het indienen van volgend ingevuld document.Laatste update
20/01/2017 - 11:13


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen