Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

INES-schaal

De INES-schaal (International Nuclear and Radiological Event Scale, Internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen) is een internationale schaal die toelaat de ernst van een gebeurtenis waarbij bronnen van ioniserende stralen betrokken zijn, gemakkelijker te situeren. Ze bestaat reeds meer dan 25 jaar en wordt internationaal gebruikt.

Alle incidentele of toevallige gebeurtenissen waarbij stralingsbronnen betrokken zijn en die reële of potentiële gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu kunnen hebben, worden ingedeeld op de INES-schaal. Er zijn zeven niveaus op deze schaal, variërend van niveau 1 (onregelmatigheid) tot 7 (grootschalig ongeval, vergelijkbaar met de ongevallen in Tsjernobyl en Fukushima).

Deze gebeurtenissen zijn heel divers. Het kan betrekking hebben op het verlies of een diefstal van een radioactieve bron, maar dus ook op een ernstig ongeval in een kerncentrale.

Oorspronkelijk ontworpen voor grote nucleaire installaties, is de INES-schaal aanzienlijk veranderd eind jaren 2000. De schaal wordt nu ook gebruikt voor kleinere nucleaire installaties, alsook alle industriële activiteiten en transporten waarbij radioactieve bronnen betrokken zijn.

Een communicatiehulpmiddel

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de nucleaire veiligheid van een installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland met elkaar te vergelijken.