NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

WENRA organiseert publieksconsultatie over verbetering van de veiligheid van bestaande kerncentrales.


WENRA, de vereniging van West-Europese nucleaire veiligheidsoverheden, biedt iedereen de mogelijkheid om commentaar te geven op de richtlijn rond het thema van verbetering van de veiligheid van bestaande kerncentrales.

De ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) vergadering van 24 november 2015 besprak de uitvoering van “Artikel 8a van de richtlijn inzake nucleaire veiligheid” en nodigde WENRA uit om aanwijzingen te geven over de kwestie van de “tijdige implementatie van redelijkerwijs mogelijke verbeteringen van de veiligheid van bestaande kerncentrales”. In april 2016 werd een WENRA ad-hoc groep opgericht om hierover een oriënterend document op te stellen. Het Verenigd Koninkrijk stemde in om deze groep voor te zitten, met leden uit Finland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Zwitserland. Na nazicht door WENRA, ENSREG, de Europese Commissie en ENISS (European Nuclear Installations Safety Standards Initiative), is het document (WENRA Guidance on Article 8a of the Nuclear Safety Directive) nu beschikbaar op de WENRA-website voor opmerkingen van belanghebbenden. Alle opmerkingen ontvangen vóór 14 april 2017 zullen worden besproken en overwogen bij het opstellen van de definitieve versie van het rapport.

Gelieve gebruik te maken van ofwel het invulformulier op de WENRA-website (bij voorkeur voor kortere reacties) of stuur uw reacties met inbegrip van alle bijgevoegde bestanden rechtstreeks naar stephen.harrison@onr.gov.uk, lid van de Ad-hoc Group, of naar het technisch secretariaat van WENRA via gisela.stoppa@bmub.bund.de.


31 Maart 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen