NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Start van Nationale databank voor vrijwillige registratie van (bijna)incidenten


Het college der Geneesheren Radiotherapie wil in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Kankerplan en het FANC van start gaan met de creatie van een nationale databank voor de vrijwillige registratie van (bijna)-incidenten en voor de uitwisseling van informatie over hun oorzaken en gevolgen. Doelstelling is om waardevolle informatie te krijgen over de lacunes in de bestaande systemen. Door ervaringsuitwisseling en benchmarking kunnen lessen getrokken worden zodat men gelijkaardige incidenten in andere radiotherapiecentra kan voorkomen. Tijdens de meeting die het FANC hierover 3 september j.l. organiseerde met de betrokken stakeholders werden de volgende conclusies getrokken:

  • Het melden en analyseren van incidenten is de hoeksteen van elke lerende organisatie. Bovendien wordt het vertrouwen dat men in een organisatie heeft, mede bepaald door een transparante communicatie.
  • De veiligheid van de melder en de anonieme uitwisseling van informatie dient gewaarborgd te zijn
  • Desondanks kan een onderzoeksrechter altijd beslag leggen op informatie. Het niet ruimer delen van een incident zou ongewild een grotere impact kunnen hebben dan wanneer er wel transparant gecommuniceerd wordt. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het achterhouden van informatie op zich wordt bestraft.
  • Het FANC onderschrijft het ‘no name, no blame, no shame' principe
  • Naast de vrijwillige melding van (bijna) incidenten, is er ook een verplichte melding aan het FANC van significante gebeurtenissen die de gezondheid van de patiënt in gevaar kunnen brengen conform de bestaande richtlijnen.

Voor meer informatie lees onder profiel radiotherapie


30 September 2010


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen