NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

SALTO-missie voor de langetermijnuitbating van de kernreactoren Doel 1 en 2


In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van de reactoren Doel 1 en 2 tot 2025, vroeg het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om een SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) uit te voeren voor deze twee reactoren. Deze missie vindt plaats van 14 tot 23 februari 2017 op de eenheden 1 en 2 in de kerncentrale van Doel.

Wat is SALTO?

SALTO ofwel Safety Aspects of Long Term Operation is een dienst van het IAEA waarbij lidstaten de langetermijnuitbating van hun kernreactoren kunnen onderwerpen aan een internationale peer review. Zo'n peer review houdt in dat deskundigen, geselecteerd door het IAEA, het langetermijnuitbatingsproject aan de hand van enkele welomlijnde thema's beoordelen. Thema's als HR-management en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten, civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.

Lees meer over SALTO.

Historiek LTO Doel 1 en 2

Historiek SALTO 1
 

SALTO-expertmissie

Als voorbereiding op de SALTO-missie vond in februari 2016 in de kerncentrale van Doel de SALTO-expertmissie plaats van het IAEA. Dit is een voorbereidende missie, op vraag van de Belgische regering en het FANC, die het referentiekader heeft vastgelegd voor de eigenlijke SALTO-missie van Doel 1 en 2.

Uit de expertmissie volgden aanbevelingen en suggesties waarmee ENGIE Electrabel rekening moest houden bij de verdere implementatie van het LTO-plan van Doel 1 en 2. Daarnaast identificeerden de deskundigen ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten stemden grotendeels overeen met de veiligheidseisen die het FANC reeds onder de aandacht had gebracht in 2014. ENGIE Electrabel kreeg een jaar de tijd, tot aan de SALTO-missie in februari 2017, om deze verbeterpunten aan te pakken.

SALTO-missie van 14 tot 23 februari

Van 14 tot 23 februari 2017 vindt de eigenlijke SALTO-missie plaats in de kerncentrale van Doel. Tijdens deze missie zal het volledige LTO-programma van ENGIE Electrabel, inclusief de doorgevoerde verbeteringen, afgetoetst worden aan de IAEA-standaarden en de internationale goede praktijken. Na de slotvergadering, op 23 februari, zal het FANC de eerste resultaten bekend maken.

Het volledige rapport met de conclusies van de SALTO-missie maakt het FANC publiek op zijn website, het IAEA publiceert een samenvatting.

In december 2018 wordt een opvolgingsmissie georganiseerd om de acties te evalueren die ENGIE Electrabel uitvoerde om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die tijdens de pre-SALTO en SALTO-missies werden geformuleerd.

Het FANC volgt de implementatie van deze acties aandachtig op.

Meer informatie over de langetermijnuitbating van Doel 1 en Doel 2 vindt u terug op de website van het FANC.


6 Februari 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen