NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Resultaten van de epidemiologische studie rond de Belgische nucleaire sites


Op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Stichting Kankerregister onderzocht of mensen die in de buurt van Belgische en buitenlandse nucleaire sites wonen meer gezondheidsrisico's lopen dan gemiddeld*. Hierbij werd het aantal nieuwe gevallen van acute leukemie bij kinderen en van schildklierkanker in een zone van 20 km rond de nucleaire sites van Doel, Tihange, Mol-Dessel, Fleurus en Chooz (enkel het deel van de zone op Belgische bodem) bestudeerd over een periode van 5-9 jaar.

De resultaten tonen aan dat in de buurt van de centrales van Tihange en Doel niet meer nieuwe gevallen van acute leukemie bij kinderen en van schildklierkanker voorkomen dan gemiddeld.

Rond de sites van Mol/Dessel en Fleurus ligt het aantal schildklierkankers licht hoger dan daarbuiten, maar dat is op zich niet uitzonderlijk in België. Wanneer we dezelfde analyse herhalen op een 20 km-zone rond elke Belgische gemeente, zien we dat in 20% van de onderzochte zones eveneens meer schildklierkanker voorkomt, zonder dat daar sprake is van een mogelijke link met een nucleaire activiteit. Deze situatie is dus niet uitzonderlijk.

De studie geeft ook aan dat er dicht bij de site van Mol-Dessel meer gevallen van acute leukemie bij kinderen zijn dan gemiddeld. Die conclusie is echter gebaseerd op een heel klein aantal gevallen, wat een grote impact heeft op de berekeningen. Om die reden moet dit met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Opvolging van de situatie over een langere periode kan hierover uitsluitsel geven. Ook voor de zone rond de centrale van Chooz was het niet mogelijk om wetenschappelijk sluitende besluiten te trekken, omdat de regio dun bevolkt is en het aantal kankergevallen beperkt. Ook hier is verder onderzoek nodig vooraleer sluitende wetenschappelijke conclusies mogelijk zullen zijn.

* Deze studie is beschrijvend van aard. Het opzet van een dergelijke studie laat toe om te kijken of er binnen een bepaalde regio een grotere incidentie van bepaalde aandoeningen is, maar niet om de oorzaak ervan aan te wijzen, noch om conclusies op individueel niveau te trekken.

 


25 April 2012


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen