NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Ontmantelingsvergunning voor ‘site 1' van Belgoprocess uitgebreid


De ontmantelingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess in Dessel werd bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 gewijzigd en uitgebreid. Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, had de aanvraag voor deze uitbreiding van de vergunning ingediend in het voorjaar van 2016.

In 2007 verkreeg Belgoprocess een vergunning om bepaalde gebouwen en installaties op site 1 te ontmantelen. Site 1 is vergund als inrichting van klasse I. In het voorjaar van 2016 diende Belgoprocess een aanvraag in voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning. De uitbreiding betreft de installaties in de gebouwen 105X en 122X, waar respectievelijk de horizontale en verticale opslagtanks van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic zich bevinden. Om deze twee gebouwen te kunnen ontmantelen, wordt er een tijdelijk ontmantelingsgebouw (170X) geplaatst.

Belgoprocess diende de aanvraag voor de uitbreiding van de ontmantelingsvergunning in conform artikel 12 (uitbreiding en wijziging van de inrichting) en artikel 17 (stopzetting van de activiteit en ontmanteling) van het ARBIS. Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico's met zich meebrengen voor de omwonenden, de werknemers en voor het leefmilieu. Ook de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen gaf een gunstig advies. Daarnaast werden ook de gemeentes die binnen een straal van vijf kilometer rond de site liggen, nl. Dessel, Mol, Geel, Retie en Kasterlee en de provincie Antwerpen om advies gevraagd.

De aanvraag werd bijgevolg goedgekeurd en de ontmantelingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess werd gewijzigd en uitgebreid bij koninklijk besluit van 2 mei 2017. Deze beslissing werd per uittreksel gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017.

11 Mei 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen