NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Incident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2 : update


Op dinsdag 25 juli 2017 ontving het bedrijf NTP Radioisotopes (Europe) S.A. een collo met een gebruikte radioactieve bron. Dit collo was afkomstig uit Egypte en kwam via de luchthaven van Zürich aan op de luchthaven van Zaventem op donderdag 13 juli. Tussen 13 en 25 juli werd het tijdelijk opgeslagen in een gebouw dat specifiek dient voor de tussentijdse opslag van radioactieve stoffen. 

Tijdens de ontvangst en de controle van dit collo, detecteerde de dosimeter van een medewerker van NTP een abnormaal hoog stralingsniveau in de nabijheid van het collo. Het stralingsniveau overschreed de limieten die vastgelegd zijn in de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal.

>> Lees het bericht van 28 juli

De Zwitserse veiligheidsautoriteit [Departement Binnenlandse Zaken – Office fédéral de la santé publique (OFSP)/ Overheidsdienst Volksgezondheid] ontving van de luchtvaartmaatschappij de passagierslijsten van de vluchten Caïro-Zürich en Zürich-Brussel. In functie van de nationaliteiten van de passagiers, verwittigde de OFSP de betrokken nationale autoriteiten.

Bij dit incident was één Belgische passagier betrokken. In samenwerking met het FANC, contacteerde de FOD Volksgezondheid deze passagier om hem te informeren over de dosis die hij mogelijk opliep tijdens deze vlucht, en ook om hem ervan te verzekeren dat deze blootstelling geen significante gevolgen heeft voor zijn gezondheid. De passagier moet dus geen specifieke maatregelen nemen.

Daarnaast toonden aanvullende analyses aan dat alle personen die zich in de nabijheid van het collo bevonden buiten de passagiers, zoals de afhandelaars in de verschillende Europese luchthavens en de chauffeur van het wegtransport in België, geen dosis ontvingen met gevolgen voor de gezondheid. De doses in kwestie liggen ruim onder de maximaal toelaatbare dosis voor personen van het publiek, die 1 mSv per jaar bedraagt.

Het FANC heeft echter geen informatie over de activiteiten die zich afspeelden op Egyptisch grondgebied en de mogelijke doses waaraan het personeel van de afzender en de afhandelaars van de luchthaven van Caïro blootgesteld zouden kunnen zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de Egyptische veiligheidsautoriteit, aan wie het FANC alle informatie met betrekking tot dit incident heeft overgemaakt.

Het FANC bevestigt ook de indeling op niveau 2 van de INES-schaal van dit incident. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).


9 Augustus 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen