NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Het IAEA vindt dat ENGIE Electrabel de langetermijnuitbating van Tihange 1 correct beheert


In de nucleaire sector worden op regelmatige basis internationale audits uitgevoerd, om zo na te gaan of een exploitant beantwoordt aan de hoogste standaarden op vlak van nucleaire veiligheid. Van 6 tot 9 december vond er een SALTO-opvolgingsmissie (Safety Aspects of Long Term Operation – veiligheidsaspecten van een langetermijnuitbating) plaats in Tihange 1. Dit kadert in deze dynamiek van de internationale peer review.

Een team deskundigen, onder leiding van het IAEA (het Internationaal Atoomenergieagentschap), evalueerde gedurende vier dagen de acties die ENGIE Electrabel heeft uitgevoerd om te beantwoorden aan de aanbevelingen en suggesties voor Tihange 1, geformuleerd tijdens de SALTO-missie in 2015. De opvolgingsmissie is dus een onafhankelijke evaluatie van de vooruitgang die de exploitant heeft gerealiseerd om de veiligheid van zijn kernreactor voor de komende tien jaar te verbeteren.

>> Lees het persbericht van 28 januari 2015: “SALTO-missie in het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1”

>> Raadpleeg het eindrapport van de SALTO-missie in 2015

Op vrijdag 9 december 2016 besloot het team internationale deskundigen dat de organisatie van ENGIE Electrabel voor het beheer van de langetermijnuitbating van Tihange 1 overeenstemt met de internationale standaarden op dit gebied. Het IAEA stelde duidelijk vast dat ENGIE Electrabel de noodzakelijke vooruitgang realiseerde om de uitgewerkte processen in het kader van de voorbereiding van de langetermijnuitbating van Tihange 1 te bestendigen in de volgende tien jaar.

Van de tien aanbevelingen en suggesties die tijdens de SALTO-missie in 2015 werden geformuleerd, werden er acht opgelost en de vooruitgang van de overige twee is behoorlijk. De deskundigen waren van mening dat geen enkele aanbeveling of suggestie een onvoldoende vooruitgang vertoonde.

>> Raadpleeg het eindrapport van de SALTO-opvolgingsmissie in 2016

Het FANC volgt de acties die ENGIE Electrabel uitvoert in het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1 tot 2025 voortdurend op.
 


13 December 2016


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen