NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

FANC geeft groen licht voor de heropstart van Tihange 1


Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geeft de toestemming om reactor 1 van de kerncentrale in Tihange opnieuw op te starten. De reactor lag stil sinds 7 september 2016, nadat tijdens werken het bijgebouw met nucleaire veiligheidsuitrusting beschadigd raakte. Uitbater ENGIE Electrabel moest aantonen dat het de veilige uitbating van Tihange 1 kon garanderen en voerde hiervoor de nodige werken uit.

In het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1 tot 1 oktober 2025, voerde de exploitant verbeteringswerken uit aan de centrale. Tijdens deze werken raakte het bijgebouw met nucleaire veiligheidsuitrusting (met onder meer de hulppompen) beschadigd, waardoor de reactor automatisch werd stilgelegd. De hulppompen moeten immers ten allen tijde beschikbaar zijn. Dit incident in Tihange 1 had geen enkele impact op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of op het leefmilieu.

Na het incident voerde ENGIE Electrabel herstellingswerken uit aan het beschadigde gebouw en aan de apparatuur die er opgeslagen ligt. Sinds september 2016 hielden het FANC, zijn technisch filiaal Bel V en ENGIE Electrabel regelmatig opvolgingsvergaderingen om de resultaten van de inspecties en analyses van deze werken te bespreken. De veiligheidsautoriteiten hadden nog bijkomende vragen over de stabiliteit en de seismische weerstand van het gebouw. Zij eisten van de exploitant eerst duidelijke antwoorden die aantonen dat de veiligheid gegarandeerd is, alvorens toestemming te geven voor de heropstart van Tihange 1.

Naast de herstellingswerken, onderzocht ENGIE Electrabel ook de oorzaak van dit incident. De oorzakenanalyse toonde aan dat de samenstelling en de eigenschappen van de grondlaag onder het gebouw niet overeenkwamen met de verwachtingen. In eerste instantie, verstevigde ENGIE Electrabel de grondlaag onder de betonplaat die tijdens het incident omhoog was gekomen. Na de analyse van ENGIE Electrabel en de evaluatie van de veiligheidsautoriteiten van de impact van deze non-conformiteit op de seismische weerstand van dit gebouw, werd ENGIE Electrabel gevraagd om ook de grondlagen onder de fundering van dit gebouw te verstevigen, vooraleer een heropstart van de reactor te overwegen. ENGIE Electrabel rondde deze verstevigingswerken van de grondlagen eind april af. De analyse van de resultaten, die in de eerste helft van mei werden uitgevoerd, overtuigden het FANC van de structurele stevigheid van het gebouw in het geval van een aardbeving.

Tegelijk werden ook andere gebouwen van Tihange 1 geïnspecteerd. De inspecties en analyses van de grondlaag toonden aan dat er geen verstevigingswerken nodig zijn voor deze andere gebouwen.

Na uitgebreide studies en zorgvuldige analyses, ziet het FANC geen elementen meer die een veilige heropstart van Tihange 1 in de weg staan.

15 Mei 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen