NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Dossier reactorvaten Doel 3/Tihange 2 : Het FANC heeft de conclusies van Electrabel ontvangen


Op woensdag 5 december heeft Electrabel aan het FANC zijn conclusies overgemaakt over de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, en dit onder de vorm van 2 rapporten ter justificatie van de heropstart van deze 2 reactoren. Deze rapporten zullen samen met de input van de internationale werkgroepen die zich over het dossier buigen, het voorwerp uitmaken van een analyse door Bel V, het technisch filiaal van het Agentschap, en door AIB-Vinçotte. Op basis van de analyse van Bel V en AIB Vinçotte zal het FANC vervolgens zijn eerste evaluatie doorvoeren. Deze evaluatie zal worden aangevuld met de adviezen die door zijn Wetenschappelijke Raad worden verstrekt, evenals door de groep van internationale deskundigen die ermee belast is een aanbeveling m.b.t. een eventuele toekomstige uitbating van de reactoren over te maken.

Na deze verschillende fasen doorlopen te hebben, zal het FANC een voorstel van een eindbeslissing m.b.t. een eventuele definitieve stopzetting van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 of, integendeel, een heropstart ervan (zie schema met de evaluatiefasen) aan de Belgische politieke autoriteiten overmaken.

De eindevaluatie van het FANC wordt tegen midden januari 2013 verwacht en zal op de website van het FANC (samen met de rapporten van Electrabel) gepubliceerd worden.


6 December 2012


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen