NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Belgoprocess vraagt wijziging en uitbreiding van exploitatievergunning voor site 1 aan


Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van de huidige exploitatievergunning aangevraagd voor hun site 1 in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

De NV Belgoprocess baat in Dessel op site 1 verschillende opslaggebouwen en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval uit. In april 2017 diende het bedrijf een aanvraag in tot wijziging en uitbreiding van de huidige exploitatievergunning voor deze site.

Hierin vraagt Belgoprocess om de huidige exploitatievergunning uit te breiden voor een nieuw op te richten opslaggebouw, meer specifiek voor de opslag van ASR (alkali-silica reactie) geaffecteerd geconditioneerd radioactief afval. In dit gebouw zullen de zogenaamde ‘gelvaten' worden opgeslagen, waarbij in 2013 een gelvormige uitloop werd ontdekt tijdens een routinecontrole in de opslaggebouwen van Belgoprocess. In totaal gaat het om zo'n 10.000 vaten, die men als potentieel ASR geaffecteerd dient te beschouwen.

Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico's met zich meebrengen voor de omwonenden en voor het leefmilieu. Op 19 mei 2017 gaf de Wetenschappelijke Raad van het FANC een gunstig voorlopig voorafgaand advies. De aanvraag is vervolgens overgemaakt aan de gemeentes die binnen een straal van vijf kilometer rond de site liggen, nl. Dessel, Mol, Geel, Retie en Kasterlee, voor het verkrijgen van een advies en het uitvoeren van een openbaar onderzoek. Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Na afloop brengen de colleges van burgemeester en schepenen hun advies uit. Na ontvangst van het advies van de gemeentes, wordt tevens het advies van de provincie Antwerpen gevraagd.

14 Juni 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen