NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Het FANC publiceert het SALTO-rapport van Doel 1 en 2

23 juni 2017 - Het rapport van de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in de kernreactoren van Doel 1 en 2 is beschikbaar. De SALTO-missie vond plaats van 14 tot 23 februari 2017. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA, in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van het SALTO-rapport, oordeelt het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering.

>> Lees meerBelgoprocess vraagt wijziging en uitbreiding van exploitatievergunning voor site 1 aan

14 juni 2017 - Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van de huidige exploitatievergunning aangevraagd voor hun site 1 in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

>> Lees meerHet FANC publiceert de inspectieverslagen van de waterstofvlokken in Doel 3 en Tihange 2

14 juni 2017 - Op 17 november 2015 gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) groen licht voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2, na 3,5 jaar onderzoek als gevolg van de ontdekking van indicaties van waterstofvlokken in de reactorvaten van deze reactoren. Na deze evaluatie en op basis van het advies van verschillende onafhankelijke experts, besloot het FANC dat alle aspecten op het vlak van veiligheid in dit dossier afdoende waren beantwoord. Niettemin eiste het FANC dat ENGIE Electrabel op regelmatige tijdstippen nieuwe inspecties van deze reactorvaten zou uitvoeren.

>> Lees meerEerste vergadering van de Duits-Belgische nucleaire commissie

08 juni 2017 - Op 7 en 8 juni vond de eerste Duits-Belgische nucleaire commissie plaats. Een dergelijk overleg tussen experten van de Duitse en Belgische nucleaire regulator is een centraal gegeven in het Duits-Belgisch nucleaire verdrag, ondertekend door de Duitse minister van Leefmilieu Barbara Hendricks en de Belgische vice-premier Jan Jambon eind 2016. Deze commissie wil regelmatig overleggen met als doel het vertrouwen op te bouwen en elkaar over respectievelijke vragen in verband met nucleaire veiligheid te informeren.

>> Lees meerTransport van een lege verpakking naar België

08 juni 2017 - Vanochtend vond het transport van een lege verpakking plaats naar de site van Belgoprocess in Dessel. Het doel van dit lege transport is om de infrastructuren te testen en zo de veilige uitvoering van de toekomstige transporten te garanderen.

>> Lees meerConferentie van Europese nucleaire veiligheidsautoriteiten in Brussel

08 juni 2017 - De vierde editie van de tweejaarlijkse conferentie van ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), de groep van de Europese veiligheidsautoriteiten, vindt plaats op 28 en 29 juni 2017 in Brussel.

Deze editie is de gelegenheid bij uitstek om alle belanghebbenden (exploitanten, industriëlen, NGO's, Europese Commissie, lidstaten) samen te brengen met de Europese autoriteiten voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en sommigen van hun buitenlandse collega's in de Europese Unie, om de vooruitgang en de gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van nucleaire veiligheid te bespreken.

>> Lees meerHet FANC publiceert zijn jaarverslag 2016

07 juni 2017 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) stelt zijn jaarverslag voor over de werkzaamheden van 2016. Dit verslag licht het werk toe dat het Agentschap in 2016 verrichtte en preciseert zijn activiteiten en andere verwezenlijkingen.

>> Lees meerIncident bij SCK•CEN ingedeeld op INES-niveau 1

06 juni 2017 - Op zondag 28 mei 2017 omstreeks 09.00 uur werd onderzoeksreactor BR2 van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in Mol uitgeschakeld. Dit vanwege een stroomuitval in een deel van de installatie. Er woedde op dat moment een hevig onweer boven Mol en de stroomuitval was te wijten aan een blikseminslag op het externe elektriciteitsnet. Het incident is gelijkaardig aan dat van 12 mei 2017 en een onderzoek is lopende om een herhaling te voorkomen.

>> Lees meerEuropese vergadering over veilig vervoer van radioactieve stoffen op het FANC

17 mei 2017 - Op dinsdag 16 en woensdag 17 mei vond in de gebouwen van het FANC de 13e vergadering plaats van de Vereniging van de bevoegde Europese autoriteiten voor het veilig vervoer van radioactieve stoffen (EACA). Het FANC neemt elk jaar actief deel aan de vergadering en de activiteiten van EACA, samen met zijn Europese collega's.

>> Lees meerIncident bij SCK•CEN ingedeeld op INES-niveau 1

17 mei 2017 - Op vrijdag 12 mei 2017 omstreeks 19.30 uur schakelden de automatische veiligheidssystemen de onderzoeksreactor BR2 van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in Mol uit. Dit vanwege een stroomuitval in een deel van de installatie. Er woedde op dat moment een hevig onweer boven Mol en de stroomuitval was te wijten aan een blikseminslag.

>> Lees meerTransporten van verglaasd middelradioactief afval vanuit Frankrijk naar België

15 mei 2017 - In de loop van 2017 keren twee transporten van verglaasd middelradioactief afval terug vanuit Frankrijk naar België. Dit afval is afkomstig van de opwerking van verbruikte Belgische kernbrandstof in Frankrijk. De terugkeer van verglaasd middelradioactief afval past in het kader van opwerkingscontracten tussen SYNATOM en AREVA (La Hague, Frankrijk), die afgesloten werden volgens de opeenvolgende richtlijnen van de Belgische overheid.

>> Lees meerFANC geeft groen licht voor de heropstart van Tihange 1

15 mei 2017 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geeft de toestemming om reactor 1 van de kerncentrale in Tihange opnieuw op te starten. De reactor lag stil sinds 7 september 2016, nadat tijdens werken het bijgebouw met nucleaire veiligheidsuitrusting beschadigd raakte. Uitbater ENGIE Electrabel moest aantonen dat het de veilige uitbating van Tihange 1 kon garanderen en voerde hiervoor de nodige werken uit.

>> Lees meerRetourtransport van verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland

11 mei 2017 - Deze ochtend doorkruiste een retourtransport van verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland het Belgische grondgebied. Het radioactieve afval in kwestie is afkomstig van de opwerking van Nederlandse gebruikte splijtstof in Frankrijk.

>> Lees meerOntmantelingsvergunning voor ‘site 1' van Belgoprocess uitgebreid

11 mei 2017 - De ontmantelingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess in Dessel werd bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 gewijzigd en uitgebreid. Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, had de aanvraag voor deze uitbreiding van de vergunning ingediend in het voorjaar van 2016.

>> Lees meerGeen toename van waterstofvlokken in Tihange 2

5 mei 2017 - De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 bleven onveranderd en er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van de afgelopen weken. Tussen 2012 en 2015 lag Tihange 2, net als Doel 3, een lange periode stil in het kader van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.

>> Lees meerHet FANC evalueert fysieke beveiligingssystemen van nucleaire installaties

2 mei 2017 - Op 1 mei 2017 sprak het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zich formeel uit over de erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. Zo waakt het FANC erover of de exploitanten van deze installaties en bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op het vlak van nucleaire beveiliging.

>> Lees meerHet TELERAD meetnetwerk in het programma “Quel Temps!” (RTBF)

4 april 2017 - Net zoals in andere Europese landen, wordt in België de radioactiviteit in ons leefmilieu systematisch opgevolgd. Dit gebeurt onder andere aan de hand van continue metingen via het TELERAD meetnetwerk. De RTBF heeft hierover een reportage gemaakt in zijn programma “Quel temps!”. Voor het eerste deel van de reportage trok onze TELERAD-expert François Menneson naar een meetstation vlakbij de kerncentrale in Tihange, om daar meer uitleg te geven over het meetnetwerk. Het tweede deel van de reportage heeft het over de radioactieve wolk die over Europa trok na de kernramp in Tsjernobyl. Deze gebeurtenis was één van de voornaamste argumenten voor de oprichting van het TELERAD meetnetwerk.

>> Bekijk de reportage (enkel beschikbaar in het Frans): deel 1 | deel 2

>> Meer informatie over TELERADWENRA organiseert publieksconsultatie over verbetering van de veiligheid van bestaande kerncentrales.

31 maart 2017 - WENRA, de vereniging van West-Europese nucleaire veiligheidsoverheden, biedt iedereen de mogelijkheid om commentaar te geven op de richtlijn rond het thema van verbetering van de veiligheid van bestaande kerncentrales.

>> Lees meerIncident bij IBA geklasseerd op INES-niveau 1

31 maart 2017 - Op maandag 6 maart 2017 voerden werknemers van het bedrijf IBA, actief in de productie van cyclotrons die dienen voor de productie van radioactieve isotopen, testen uit op een cyclotron in een bunker. Tijdens deze testen stelde een operator vast dat de geprogrammeerde besturing (PLC) van de te testen versneller aangaf dat de deur van de bunker gesloten was, terwijl deze fysiek open stond.

>> Lees meerVierde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

28 maart 2017 - De vierde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vond plaats op 23 maart 2017 op het Ministerie van Volksgezondheid in het Groothertogdom Luxemburg.

>> Lees meerStress tests: de grote Belgische nucleaire sites zijn steeds beter beschermd tegen extreme natuurlijke omstandigheden

10 maart 2017 - De exploitanten van de kerncentrales van Doel en Tihange, het IRE, het SCK•CEN, Belgoprocess en JRC-Geel boekten vooruitgang bij de uitvoering van hun actieplan, als gevolg van de weerstandstesten in 2011.

>> Lees meerIncident bij NTP Europe ingedeeld op INES-niveau 1

28 februari 2017 - Op vrijdag 17 februari 2017 heeft er zich een incident voorgedaan bij NTP Europe in Fleurus tijdens een onderhoud.

>> Lees meerThe IAEA monitors the long term operation of nuclear reactors Doel 1 and 2

23 February 2017 - From February 14th to 23rd, 2017 a SALTO mission (Safety Aspects of Long Term Operation) took place in the Belgian nuclear reactors Doel 1 and 2, led by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The Federal Agency for Nuclear Control (FANC) had requested the mission in the context of the long-term operation (LTO) of Doel 1 and 2 until 2025. Based on the preliminary results, the IAEA deems the LTO program to be well managed by ENGIE Electrabel, in line with international standards in this area.

>> Read moreHet IAEA controleert de langetermijnuitbating van de kernreactoren Doel 1 en 2

23 februari 2017 - Van 14 tot 23 februari 2017 vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) plaats van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van de eerste resultaten oordeelt het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.

>> Lees meerIncident in Belgoprocess ingedeeld op INES-niveau 1

22 februari 2017 - Op maandag 20 februari 2017 kwam tijdens een transfer van licht radioactieve vloeistoffen naar de waterbehandelingsinstallatie op site 2 van Belgoprocess een hoeveelheid vloeistof terecht in de pulsatorruimte. Dit is een deel van de installatie die buiten dienst is gesteld en momenteel wordt ontmanteld.

>> Lees meerIncident in industriële inrichting ingedeeld op INES-niveau 1

07 februari 2017 - Op 24 januari 2017 deed er zich een incident voor bij CCB Italcementi Group in Gaurain-Ramecroix (Henegouwen), een onderneming gespecialiseerd in de ontginning van steengroeven voor de productie van cement, granulaten en beton.

Een elektricien stelde vast dat een radioactieve bron, gebruikt voor de dichtheidsmeting van cement, niet meer aanwezig was in zijn broncontainer. Het ging om een bron Cesium-137 met een activiteit van 1,4 gigabecquerel (GBq). De man kon met behulp van een stralingsmeter de radioactieve bron onmiddellijk terugvinden en weer in zijn container plaatsen.

>> Lees meerSALTO-missie voor de langetermijnuitbating van de kernreactoren Doel 1 en 2

06 februari 2017 - In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van de reactoren Doel 1 en 2 tot 2025, vroeg het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om een SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) uit te voeren voor deze twee reactoren. Deze missie vindt plaats van 14 tot 23 februari 2017 op de eenheden 1 en 2 in de kerncentrale van Doel.

>> Lees meerHet programma « Quel temps ! » besteedt aandacht aan radon

23 januari 2017 - Radon is een natuurlijk radioactief gas. Vanuit de ondergrond kan het in eender welk gebouw binnendringen en een risico vormen voor de gezondheid van de bewoners. De RTBF heeft hierover een reportage gemaakt in zijn programma “Quel temps!”. Voor het eerste deel van de reportage heeft onze expert in natuurlijke radioactiviteit en radonspecialist, Boris Dehandschutter, de journalisten begeleid in Bousval, in Waals-Brabant, in een woning waar een saneringssysteem werd geïnstalleerd. Het tweede deel van de reportage legt uit hoe radon ontstaat en hoe het zich verspreid naar de oppervlakte.

>> Bekijk de reportage (enkel beschikbaar in het Frans): deel 1 | deel 2

>> Meer informatie over radonIncident in de kerncentrale van Doel 4 geklasseerd op INES-niveau 0

11 januari 2017 - Op dinsdag 10 januari 2017 vond een incident plaats in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 4. De reactor is daarop volgens de voorziene veiligheidsvoorschriften automatisch uitgeschakeld. Na analyse werd dit incident geklasseerd op niveau 0 van de INES-schaal en had dus geen radiologische gevolgen. Gevaar voor de bevolking of het leefmilieu deed zich dus ook niet voor.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen