NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Europese vergadering over veilig vervoer van radioactieve stoffen op het FANC


Op dinsdag 16 en woensdag 17 mei vond in de gebouwen van het FANC de 13e vergadering plaats van de Vereniging van de bevoegde Europese autoriteiten voor het veilig vervoer van radioactieve stoffen (EACA). Het FANC neemt elk jaar actief deel aan de vergadering en de activiteiten van EACA, samen met zijn Europese collega's.

EACA wil een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en de regelgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van radioactieve stoffen in Europa harmoniseren. Het is de bedoeling om een hoog veiligheidsniveau te bereiken en te behouden voor het vervoer van radioactieve stoffen, via de uitwisseling van goede praktijken tussen bevoegde autoriteiten en door samen te werken rond bepaalde onderwerpen.

Tijdens de dertiende vergadering van de Vereniging kwamen verschillende technische onderwerpen over het vervoer van radioactieve stoffen aan bod. Zo werd onder meer de Europese richtlijn die de basisnormen vastlegt voor de bescherming van de gezondheid tegen de blootstelling van ioniserende straling besproken en hoe de lidstaten deze richtlijn implementeren in hun nationale regelgeving. Deze vergadering was ook een gelegenheid om een update te presenteren over de nieuwe website van de Vereniging, die door het Agentschap in 2014 werd ontwikkeld (www.euraca.eu).

Aan deze vergadering namen België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Europese Unie deel. De deelnemers waren na afloop tevreden met de positieve en constructieve sfeer tijdens de vergadering.

De volgende vergadering van EACA vindt plaats in mei 2018 in Frankrijk.

17 Mei 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen