NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Ontvangstbericht stresstest voortgangsverslagen van klasse I inrichtingen


Naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale in Fukushima in maart 2011 kondigde de Europese Raad aan dat de veiligheid van alle Europese kerncentrales moest worden onderzocht op basis van een risicoanalyse genaamd de “stress test”. Deze stress test is meer bepaald bedoeld om te evalueren in hoeverre de kerncentrales in Europa over veiligheidsmarges beschikken om een veilige reactie te kunnen garanderen, ook in extreme noodsituaties.

Op vraag van het FANC zullen ook de andere Belgische nucleaire inrichtingen van klasse I die nog in exploitatie zijn, een stress test moeten ondergaan. Het FANC heeft op 15 december 2011 de voortgangsverslagen ontvangen die de exploitanten van deze nucleaire instalaties hebben opgesteld in het kader van de stress tests.

Deze voortgangsverslagen bevatten per exploitant een beschrijving van hun methodologie, hun projectorganisatie en de vorderingen van de stress test, maar bevatten echter nog geen tussentijdse resultaten.

Het Agentschap zal, samen met zijn technisch filiaal Bel V, deze voortgangsverslagen van de exploitanten analyseren en haar conclusies neerschrijven in een eigen nationaal voortgangsverslag. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de coherentie van de voorgeschreven aanpak bij de verschillende nucleaire exploitanten betrokken in de stress tests, rekening houdende met de grote verscheidenheid aan types nucleaire installaties. 

Wat betreft de stress test voor deze andere nucleaire installaties van klasse I zijn de volgende data belangrijk in de toekomst:

  • Publicatie van het nationaal voortgangsverslag door FANC en Bel: 15 februari 2012
  • Indienen van de finale verslagen door de exploitanten: 30 juni 2012
  • Publicatie van het nationaal finaal verslag door FANC en Bel V: 30 oktober 2012

Het FANC zal samen met zijn technisch filiaal Bel V verder de vooruitgang van het stress test programma van dichtbij opvolgen in de komende maanden.

Meer informatie over de stress test: Website dossier "Nucleaire stress tests".


16 December 2011


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen