NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Ontmoeting van de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit met het Belgisch Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


De jaarlijkse vergadering van de Franse en Belgische nucleaire veiligheidsautoriteiten heeft plaatsgehad op 27 januari 2011 te Brussel.

Deze vergadering gebeurde onder het gezamenlijk voorzitterschap van de Heren André-Claude Lacoste, voorzitter van de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit (ASN) en Willy De Roovere, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Deze vergadering, die eenmaal per jaar en afwisselend in Frankrijk en België wordt georganiseerd, biedt de vertegenwoordigers van beide autoriteiten de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over de veiligheid van de kerninstallaties en de stralingsbescherming. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de stand van zaken op te maken van de verschillende bestaande samenwerkingsacties tussen de twee entiteiten, acties die bedoeld zijn om de veiligheid te bevorderen.

Zo komen er regelmatig werkgroepen over specifieke onderwerpen samen en hebben er tevens in beide landen gekruiste inspecties plaats die alle met de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming verbonden activiteiten dekken (kerncentrales, radiotherapiecentra, dierenartsenpraktijken, ...).

Beide autoriteiten hebben hun tevredenheid geuit over de recente ontvangst van 3 FANC-inspecteurs door de regionale divisies Douai en Châlons van de ASN. Gedurende drie weken hebben deze inspecteurs zich vertrouwd kunnen maken met de methodologieën en praktijken van de Franse autoriteit. Beide autoriteiten willen dit soort personeelsuitwisselingen verder zetten waardoor kan worden bijgedragen tot de harmonisering van de methodes tussen de buurlanden en de goede praktijken kunnen worden verrijkt.

Op initiatief van het FANC heeft de Franse veiligheidsautoriteit de nucleairgeneeskundige en radiotherapiediensten van het academisch ziekenhuis Saint-Luc in Brussel bezocht.

Dit bezoek illustreert nogmaals het belang dat beide autoriteiten hechten aan de stralingsveiligheid bij toepassingen die heel dicht bij ieder van ons staan, zoals het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende stralen in de geneeskunde. Voor het FANC en de ASN moeten de rechtvaardiging en de optimalisering van deze medische toepassingen van ioniserende straling versterkt worden om zo de patiënten de mogelijkheid te bieden om ten volle van de onbetwistbare voordelen van deze technieken te genieten en tegelijkertijd elke nutteloze bestraling te vermijden.

De samenwerking van beide autoriteiten zal in de toekomst actief worden verder gezet.


23 Februari 2011


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen