NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

FANC sensibiliseert dierenartsen voor een betere stralingsbescherming


Brussel, 25 oktober 2010 - Sinds 2008 voert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een informatie- en regularisatiecampagne bij de ruim 5300 dierenartsen in ons land. Sommigen onder hen maken regelmatig gebruik van een vast of mobiel RX-toestel. De sector reageert positief: inmiddels zijn al ruim 1400 dierenartsen bekend bij het FANC als gebruiker van röntgenstraling, waarvan een belangrijk deel zich intussen heeft geregulariseerd of de nodige stappen daartoe zet.

Doel van het FANC is om een bewustzijn te creëren waarbij elke onnodige of niet gerechtvaardigde blootstelling aan ioniserende straling van de dierenartsen, hun helpers en/of de eigenaars van zieke (huis)dieren tot een absoluut minimum beperkt wordt. Het FANC werkt op twee peilers om dit doel te bereiken. Zo is er aan de ene kant de invulling van de wettelijke verplichtingen. Deze houden onder meer een verplichte, regelmatige controle in van de gebruikte toestellen op hun optimaal functioneren, of ook het gevolgd hebben van een opleiding stralingsbescherming, aangepast aan de noden van de dierenarts. Naast de invulling van deze wettelijke verplichtingen, stelt het FANC dat het dagdagelijks toepassen van goede praktijken in de praktijk minstens even belangrijk is om onnodige blootstelling te vermijden. Daarvoor wordt nu de zeer praktijkgerichte ‘Handleiding voor het veilig gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose' aan de dierenartsen aangeboden. Verder bieden verschillende universiteiten en federaties intussen opleidingen stralingsbescherming aan, specifiek gericht op dierenartsen.

‘Handleiding voor het veilig gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose' aan de dierenartsen aangeboden

Enkel die personen noodzakelijk voor een goede röntgenopname en geen zwangere vrouwen toelaten in de betrokken ruimte, dragen van een beschermende schort en handschoenen voor de aanwezige personen, het houden van voldoende afstand, het dier goed positioneren en sederen, om te vermijden dat er verschillende foto's moeten worden genomen: het is slechts een greep uit de relatief eenvoudig toe te passen goede praktijken die in de nieuwe handleiding staan opgesomd. Voor vaste toestellen komen daar nog richtlijnen bij met betrekking tot de inrichting en afscherming van de ruimte waar het toestel staat. Gebruikt de dierenarts een mobiel toestel, dan vindt hij/zij in deze gids eveneens de nodige tips om onnodige blootstelling van de omgeving te vermijden.De Handleiding kwam tot stand in samenwerking met een aantal beroepsverenigingen van de diergeneeskunde (Small Animal Veterinary Association Belgium-Flanders, Union Professionnelle Vétérinaire , Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, Formavet, Intérêts Vétérinaires-DierenartsenBelangen), Ordre des Médecins Vétérinaires – Orde der Dierenartsen, de universiteiten UGent en ULg en de erkende instellingen (AIB-Vinçotte Controlatom en Techni-Test).

FANC op EXPOVET en Vétérinexpo

Tijdens de vakbeurzen EXPOVET (Gent, Flanders Expo op 29, 30 en 31 oktober- standnummer 3065) en Vétérinexpo (Marche-en-Famenne op 19,20 en 21 november, standnummer nog niet bekend), kunnen dierenartsen en geïnteresseerden gedurende de drie dagen op de FANCstand terecht voor meer informatie. Daar kunnen ze ook een sensibiliserende poster voor hun praktijk bekomen, alsook een exemplaar van de nieuwe handleiding.
Op zaterdag 30 oktober, van 10 tot 12u, biedt het FANC een gratis opleiding ‘Stralingsbescherming' aan tijdens de expo in Gent.
In Marche-en-Famenne zal deze opleiding doorgaan op 20 november, tussen 14u30 en 16u30.

Achtergrondinformatie

Elke Belg ontvangt jaarlijks gemiddeld 4,5 mSv ioniserende straling. Deze is enerzijds van natuurlijke oorsprong (kosmische straling, radon,...), en anderzijds het gevolg van menselijke activeiten. In deze laatste categorie situeert zich onder meer het gebruik van röntgenstraling voor medische doeleinden, zowel in de humane als in de diergeneeskunde.

Het beleid van het FANC is erop gericht de stralingsdosis binnen het aanvaardbare te houden (ALARA principe*) door de gebruikers van ioniserende straling in de eerste plaats te sensibiliseren om elke onnodige blootstelling te vermijden, en in de tweede plaats de gerechtvaardigde blootstellingen te optimaliseren in functie van het beoogde doel.

* Alle toegediende doses dienen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te zijn in relatie met de gewenste diagnostische informatie dat men wil bekomen.

25 Oktober 2010


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen