NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur FANC

11 augustus 2017 - Op vrijdag 11 augustus werd er in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd betreffende de benoeming van de leden en de voorzitter van onze Raad van Bestuur. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017. In totaal zijn er 14 leden in de Raad, waarvan 6 nieuwe leden. Mevrouw Jihane Annane werd aangeduid als voorzitter van de Raad. De heer Francis De Meyere blijft regeringscommissaris.

>> Lees meerIncident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2: update

09 augustus 2017 - De Zwitserse veiligheidsautoriteit [Departement Binnenlandse Zaken – Office fédéral de la santé publique (OFSP)/ Overheidsdienst Volksgezondheid] ontving van de luchtvaartmaatschappij de passagierslijsten van de vluchten Caïro-Zürich en Zürich-Brussel. In functie van de nationaliteiten van de passagiers, verwittigde de OFSP de betrokken nationale autoriteiten.

Bij dit incident was één Belgische passagier betrokken. In samenwerking met het FANC, contacteerde de FOD Volksgezondheid deze passagier om hem te informeren over de dosis die hij mogelijk opliep tijdens deze vlucht, en ook om hem ervan te verzekeren dat deze blootstelling geen significante gevolgen heeft voor zijn gezondheid. De passagier moet dus geen specifieke maatregelen nemen.

>> Lees meerRadioactive material transportation incident rated as level 2 on the INES-scale: update

09 August 2017 - The Swiss Safety Regulator – the Federal Office of Public Health (FOPH) within the Federal Department of Home Affairs (FDHA) - obtained from the airline company the passenger list for both flights Cairo-Zürich and Zürich-Brussels. Depending on the nationality of the passengers, the FOPH warned the relevant national authorities.

A Belgian passenger was involved in this incident. The Belgian Federal Public Service of Public Health - in cooperation with the FANC - took contact with this passenger to inform him that he had potentially been exposed to a radiation dose during this flight and that this exposure had no significant health effects. It has also been communicated to this passenger that he does not need to take any particular action.

>> Read moreIncident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2

28 juli 2017 - Op dinsdag 25 juli 2017 ontving NTP Radioisotopes (Europe) S.A. een collo met een gebruikte radioactieve bron. Dit collo was afkomstig uit Egypte en kwam via de luchthaven van Zürich aan op de luchthaven van Zaventem, waar het tijdelijk werd opgeslagen sinds 13 juli. NTP Radioisotopes (Europe) S.A. is een Belgisch bedrijf in Fleurus, gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die bijvoorbeeld in de industriële gammagrafie worden gebruikt.

Tijdens de ontvangst en de controle van dit collo, detecteerde de dosimeter van een medewerker van NTP een abnormaal hoog stralingsniveau in de nabijheid van het collo. Het stralingsniveau overschreed de limieten die vastgelegd zijn in de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal. Het bedrijf schermde het collo af, bracht het naar een veilige plaats en lichtte het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in.

>> Lees meerRadioactive material transportation incident rated as level 2 on the INES-scale

28 July 2017 - On Tuesday 25 July 2017 NTP Radioisotopes (Europe) S.A. received a package containing a used radioactive source. The package originally came from Egypt and was transferred via Zürich to the airport of Zaventem where it remained temporarily stored since 13 July. NTP Radioisotopes (Europe) S.A. is a Belgian company, located in Fleurus, specialised in the production of radioactive industrial sources that can be used for industrial gammagraphy.

Tijdens During the inspection of the package the dosimeter of one of the workers of NTP detected an abnormally high radiation level in the vicinity of the package. The radiation level exceeded the limits stipulated in the nuclear materials transportation regulation. NTP decided to shield the package, stored it in a safe place and informed the Federal Agency for Nuclear Control (FANC).

>> Read moreEen stand van zaken bij de selectieprocedure voor een nieuwe Directeur-Generaal van het FANC

3 juli 2017 - Op vrijdag, 30 juni, kwam de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle bijeen om zich te buigen over de opvolging van de huidige Directeur-Generaal, de heer Jan Bens.

>> Lees meerHet FANC publiceert het SALTO-rapport van Doel 1 en 2

23 juni 2017 - Het rapport van de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in de kernreactoren van Doel 1 en 2 is beschikbaar. De SALTO-missie vond plaats van 14 tot 23 februari 2017. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA, in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van het SALTO-rapport, oordeelt het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering.

>> Lees meerBelgoprocess vraagt wijziging en uitbreiding van exploitatievergunning voor site 1 aan

14 juni 2017 - Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van de huidige exploitatievergunning aangevraagd voor hun site 1 in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

>> Lees meerHet FANC publiceert de inspectieverslagen van de waterstofvlokken in Doel 3 en Tihange 2

14 juni 2017 - Op 17 november 2015 gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) groen licht voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2, na 3,5 jaar onderzoek als gevolg van de ontdekking van indicaties van waterstofvlokken in de reactorvaten van deze reactoren. Na deze evaluatie en op basis van het advies van verschillende onafhankelijke experts, besloot het FANC dat alle aspecten op het vlak van veiligheid in dit dossier afdoende waren beantwoord. Niettemin eiste het FANC dat ENGIE Electrabel op regelmatige tijdstippen nieuwe inspecties van deze reactorvaten zou uitvoeren.

>> Lees meerEerste vergadering van de Duits-Belgische nucleaire commissie

08 juni 2017 - Op 7 en 8 juni vond de eerste Duits-Belgische nucleaire commissie plaats. Een dergelijk overleg tussen experten van de Duitse en Belgische nucleaire regulator is een centraal gegeven in het Duits-Belgisch nucleaire verdrag, ondertekend door de Duitse minister van Leefmilieu Barbara Hendricks en de Belgische vice-premier Jan Jambon eind 2016. Deze commissie wil regelmatig overleggen met als doel het vertrouwen op te bouwen en elkaar over respectievelijke vragen in verband met nucleaire veiligheid te informeren.

>> Lees meerTransport van een lege verpakking naar België

08 juni 2017 - Vanochtend vond het transport van een lege verpakking plaats naar de site van Belgoprocess in Dessel. Het doel van dit lege transport is om de infrastructuren te testen en zo de veilige uitvoering van de toekomstige transporten te garanderen.

>> Lees meerConferentie van Europese nucleaire veiligheidsautoriteiten in Brussel

08 juni 2017 - De vierde editie van de tweejaarlijkse conferentie van ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), de groep van de Europese veiligheidsautoriteiten, vindt plaats op 28 en 29 juni 2017 in Brussel.

Deze editie is de gelegenheid bij uitstek om alle belanghebbenden (exploitanten, industriëlen, NGO's, Europese Commissie, lidstaten) samen te brengen met de Europese autoriteiten voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en sommigen van hun buitenlandse collega's in de Europese Unie, om de vooruitgang en de gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van nucleaire veiligheid te bespreken.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen